BMS/EMS

-2 02 2667


مديريت كارآمد بر روی زيرساختهای فيزيكی در دنيای امروز از ملزومات است. با در نظر گرفتن نيازهای سخت افزاری شبكه IT، این نياز حس می شود كه زيرساخت سيستم شما بصورت پيوسته عمل كند. توان مصرفی، رك و سيستم های سرمايش همگی از جمله عناصر تشكيل دهنده سيستم های مجتمع هستند كه شبكه های كامپيوتری پيچيده امروز به آن ها نياز دارند. اين شركت با ارائه طيف وسيعی از راه حل های مديريتی كه به صورت خاص برای نياز شبكه IT شما طراحي شده، قادر به پشتيبانی زير ساخت فيزيكی شما خواهد بود.برخی از اين نرم افزارها عبارتند از:

Monitor Infrastructure Center: يك سيستم كنترل گسترده غير وابسته به Vendor است. امكان جمع آوری، مرتب سازی، پخش آلارم های مهم، ويدئوهای ضبط شده توسط دوربين های امنيتی و اطلاعات كليدی را دارد و در عين حال امكان كنترل زيرساخت های فيزيكی پيچيده را از هر نقطه از شبكه را فراهم می كند.

Change Manager (مديريت تغيير): مديريت فهرست اقلام موجود امكان رديابی و جابجايی اضافه كردن و تغيير وسايل ديتا سنتر را امكان پذير می كند.

Capacity Manager (مديريت ظرفيت): طراحی و بهينه سازی توان واقعی، سرمايش و ظرفيت رك از طريق مدل ديتا سنتر، امكان كنترل كارآمد تجهيزات و در عين حال اداره صحيح ديتا سنتر را فراهم می كند.

Advanced Building Management Solution: این سرویس به عنوان یک راه حل جامع برای مانیتورینگ/کنترل کلیه سیستم های زیرمجموعه زیرساخت فیزیکی مراکز داده ارائه می گردد. این راه حل امکان گردآوری اطلاعات از سیستم های مختلف بر روی بسترهای ارتباطی متفاوت شامل SNMP، MODBUS و ... را برآورده ساخته و بعلاوه امکان برنامه ریزی روندهای پیچیده کنترلی در مواقع اضطراری را ایجاد می نماید.

SNMP Supervisor Software: این نرم افزار، برنامه ای ساده و قدرتمند است که امکان تشخیص شرایط ویژه و اضطراری در یک سیستم شامل تجهیزات دارای قابلیت ارتباطی SNMP را مهیا می سازد. علاوه بر امکان مانیتورینگ شرایط، قابلیت تعریف فرمان متناظر با شرایط به صورت فرمان بر روی پروتکل SNMP و یا Automatic Shutdown برای سرورها نیز وجود دارد.

پربازدیدها

رک و متعلقات

01 آبان 773 - 1628نمایش داده

تجهیزات شبکه

01 آبان 773 - 1423نمایش داده

Cooling Systems

01 آبان 773 - 1510نمایش داده