تعمیرات تخصصی

م 29


گروه تجارت اوژن کیش با تکیه بر متخصصین با تجربه و توانمند خود مفتخر است که گام بلندی در جهت تعمیر انواع منابع تغذیه و بورد های الکترونیکی برداشته است.

خدمات گروه تجارت اوژن کیش در این راستا عبارت است از:

تعمیرات تخصصی منابع تغذیه

خدمات گروه تجارت اوژن کیش در زمینه تعمیرات تجهیزات مراکز داده:

پربازدیدها

رک و متعلقات

01 آبان 773 - 1629نمایش داده

تجهیزات شبکه

01 آبان 773 - 1423نمایش داده

Cooling Systems

01 آبان 773 - 1510نمایش داده