م 27
 
Smart-UPS

یو پی اس های مورد نظر در ظرفیتهای 450 ولت تا 5000 ولت قابل ارائه می باشد، این نوع یو پی اس ها قابلیت مصارف خانگی و همچنین مصارف سازمانی را دارا می باشد.

تمام یو پی اس ها مجهز به باطری داخلی و برخی از مدلها قابلیت اتصال به باتری اکسترنال (خارجی ) را دارا می باشند.

Smart-UPS RT

یو پی اس های مورد نظر دارای توپولوژی Online Double Conversion و در ظرفیتهای 1 تا 20 کیلو ولت آمپر قابل ارائه و تمام یو پی اس ها مجهز به باطری داخلی و همچنین قابلیت اتصال به باتری اکسترنال (خارجی) را دارا می باشند و میتوانند به صورت ایستاده و رک مونت (به صورت کشویی در رکها) مورد استفاده قرار گیرد.

دارای بالاترين راندمان مدل های online در صنعت UPS است و هم برای محصولات تكفاز و هم برای سه فاز استفاده می شوند.
یو پی اس های مذکو سازگار با ژنراتور میباشند.

مانيتور كردن UPS و مديريت و از طریق شبكه از راه دور توسط web/SNMP با ساختار داخلی میسر خواهد بود.

Smart-UPS VT

یو پی اس های مورد نظر دارای توپولوژی Online Double Conversion در ظرفیتهای 10 تا 40کیلو ولت آمپر قابل ارائه و تمام یو پی اس ها مجهز به باطری داخلی می باشند و همچنین قابلیت اتصال به باتری اکسترنال (خارجی) را دارا می باشند و میتوانند به صورت ایستاده و رک مونت (به صورت کشویی در رکها) مورد استفاده قرار گیرد.

یو پی اس مذکور دارای ورودی سه فاز و خروجی سه فاز و قابلیت موازی شدن تا چهار دستگاه مشابه خود را دارا می باشد و باتري های داخلی و خارجی با ساختار ماژولار قابل تعويض توسط كاربر خواهد بود. یو پی اس های مذکور سازگار با ژنراتور میباشند.

مانيتور كردن UPS و مديريت و از طریق شبكه از راه دور توسط web/SNMP با ساختار داخلی میسر خواهد بود.

Symmetra LX

یو پی اس های مورد نظر ماژولار می باشد و دارای توپولوژی Online Double Conversion در ظرفیتهای 4 تا 16کیلو ولت آمپر در فریمهای 4 و6 و 8 و 16 کیلو ولت آمپر قابل ارائه و تمام یو پی اس ها مجهز به باطری داخلی می باشند و همچنین قابلیت اتصال به باتری اکسترنال (خارجی) را دارا می باشند و میتوانند به صورت ایستاده و رک مونت (به صورت کشویی در رکها) مورد استفاده قرار گیرد.

یو پی اس مذکور دارای ورودی سه فاز و تک فاز ولی خروجی تکفاز می باشد و ماژولهای توان با ساختار ماژولار و قابل تعويض توسط كاربر خواهد بود و سیستم کاملا هوشمند طراحی شده است یو پی اس های مذکو سازگار با ژنراتور میباشند. مانيتور كردن UPS و مديريت واز طریق شبكه از راه دور توسط web/SNMP با ساختار داخلي میسر خواهد بود.

Symmetra PX

یو پی اس های مورد نظر ماژولار می باشد و دارای توپولوژی Online Double Conversion در ظرفیتهای 16 کیلو وات/ کیلو ولت آمپر تا 500 کیلو وات/کیلو ولت آمپر در فریم های 48 و 160 و 500/250 کیلو وات/کیلو ولت آمپر قابل ارائه و تمام یو پی اس ها مجهز به باطری داخلی می باشند و همچنین قابلیت اتصال به باتری اکسترنال (خارجی) را دارا می باشند.

یو پی اس مذکور دارای ورودی سه فاز و خروجی تک فاز می باشد و ماژولهای توان با ساختار ماژولار و قابل تعويض توسط كاربر خواهد بود و سیستم کاملا هوشمند طراحی شده است، یو پی اس های مذکو سازگار با ژنراتور میباشند. مانيتور كردن UPS و مديريت و از طریق شبكه از راه دور توسط web/SNMP با ساختار داخلی میسر خواهد بود.

شایان ذکر است یو پی اس های فوق در فریم 500/250 قابلیت پارالل شدن تا چهار دستگاه را دارا می باشد.

پربازدیدها

رک و متعلقات

01 آبان 773 - 1628نمایش داده

تجهیزات شبکه

01 آبان 773 - 1423نمایش داده

Cooling Systems

01 آبان 773 - 1509نمایش داده