تجهیزات شبکه

آ 01


گروه تجارت اوژن کیش با تکیه بر سوابق بازرگانی موفق خود در حوزه فن آوری اطلاعات ، یکی از تأمین کننده های مطرح در زمینه تجهیزات شبکه برای ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.

برخی از فعالیت های بازرگانی این گروه عبارت است از تأمین:

مشاوره، طراحی و اجرا:

پربازدیدها

رک و متعلقات

01 آبان 773 - 1563نمایش داده

تجهیزات شبکه

01 آبان 773 - 1371نمایش داده

Cooling Systems

01 آبان 773 - 1448نمایش داده