مقالات

نکات مهم پس از خرید یو پی اس what to do after buying UPS APC
ویژگی های مرکز داده و پردازش ابری datacenter and cloud computing attributes

آیا پردازش ابری (Cloud Computing) و مرکز داده هر دو یک چیز هستند؟ یا با هم تفاوت دارند؟

ادامه مطلب

عوامل مؤثر در قیمت یو پی اسUPS APC price factors

به طور کلی هزینه مالکیت، همان قیمت خرید به علاوه هزینه های کارکرد است که محاسبه آن کار سختی نیست. اما وقتی صحبت از مرکز داده باشد، قیمت UPS  APC

ادامه مطلب

پربازدیدها

رک و متعلقات

01 آبان 773 - 1629نمایش داده

تجهیزات شبکه

01 آبان 773 - 1423نمایش داده

Cooling Systems

01 آبان 773 - 1510نمایش داده