مشاوره، طراحی و اجرای مراکز داده

021-86046913 , 86046881 , 86046796

info@ojankish.com

John Doe
John Doe
John Doe

برتری های اوژن

در زمینه دیتا سنتر ISO 9001 دارای گواهینامه

در زمینه دیتا سنتر ISO/IEC 20000-1 دارای گواهینامه

در زمینه دیتا سنتر ISO 27000 دارای گواهینامه

در زمینه دیتا سنتر ISMS دارای گواهینامه سیستم مدیریت

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور-استان تهران

دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک

عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

Name author,
خدمات انفورماتیک برخی از مشتریان ما شرکت خدمات انفورماتیک
Name author,
مگفا برخی از مشتریان ما شرکت مگفا
Name author,
هما تلکام برخی از مشتریان ما شرکت هما تلکام
Name author,
همشهری برخی از مشتریان ما شرکت همشهری
Name author,

همکاران ما